Buďme svéprávní a suverénní občané !

úterý 29. červen 2010 01:55

Přiznávám, že mě donutil k reakci nadpis v Blogu Lidovek - Pryč s referendem. Přečetl jsem tedy celý článek a musel jsem reagovat - jsem totiž naprosto opačného názoru. A to si vůbec nemyslím, že mám levicové názory. V mládí jsem se pohyboval ve společností kamarádů, z nichž mnozí emigrovali a žijí dnes po celém světě, i bratr v USA. Dávno před listopadem jsem četl zprávy z Konstanc o tom, jak tam rozhodují občané i o stavbě chodníku a hned po revoluci při návštěvě jsme nejeden z večerů probírali samosprávu i státní správu Švýcarska. U bráchy tomu bylo zase o systému v USA. Umíte si představit, jak jsem potom s podobnými nápady na zavedení prvků přímé demokracie asi uspěl v ODS i v debatě na kongresech strany.

Je jasné, že hoši, co spolu mluví a šéfují zdejší politické strany na všemožných úrovních, ale nemyslete, stejně tak i v západní Evropě, všelikým způsobem informace o správě jedné z nejbohatších zemi světa potlačují a proč, natož pak servilní media. Je také nesporné, že právě způsob správy Švýcarska se podílí na státní celistvosti mnohonárodního státu, hrdosti na státní příslušnost jejich občanů a jejich zodpovědnosti, tím zčásti i na jeho prosperitě. A referendum, to je jen část ze systému přímé demokracie.

Své názory opírám o zkušenosti ze svých cest, ale i o praktické zkušenosti ze svého působení v politice u nás. A ačkoli nejsem členem, ani klikajícím,  VV, prosazuji prvky přímé demokracie už od r. 93, napsal jsem o nich i dost článků. Nebudu tady vyzdvihovat Ústavu a v ní zakotvené referendum, dosud nenaplněné, proto začnu od Adama.

Představte si, že v komunální politice se ve volbách dostanou do zastupitelstva tři strany, dvě zhruba stejně silné, rozdílných programů a mají po šesti zastupitelích, jedna strana má dva. A právě tito dva rozhodují o volbě starosty, rady a většině usneseních. Nebo - ve volbách získá nejvíce hlasů ve městě zastupitel z menší strany, není starosta, místostarosta, radní, ale ani v komisi ho „koalice“ nenechá pracovat. Nebo kandidát č.1 velké strany se ve volbách propadne na nevolitelné místo, ze zvolených zastupitelů vítězné strany nemůže nikdo dělat uvolněného starostu (dala si na kandidátku známé osobnosti, které nemohou opustit zaměstnání) Mohl bych uvést i další příklady, které svědčí pro změnu systému voleb a přímou volbu starosty. A myslím, že i hejtmana. Ruku v ruce musí s přímou volbou ale jít i možnost jeho odvolání a zodpovědnost za rozhodnutí, i v rovině právní, tedy přímá volba Starosty s velkým S, se zodpovědností. Tvrdím, že přímá volba prezidenta je pro občana důležitá v současnosti, pro odstranění těch politických kšeftů, které nám naši zastupitelé prezidenta volící předváděli, ale až na posledním místě důležitosti pro občana.

Máme zákon o místním referendu, stále velmi nedokonalý. Pokud si někdo z Vás vyzkoušel proti zájmu radnice vyvolat referendum, tak ví, že podpisy získával na ulici, u domu a tak pod. a těžko po vysvětlování důvodů mohl chtít po sympatizantovi občanku, aby perfektně opsal veškeré nacionále. A tak poté radnice dá podpisové listiny matrice, ta zjistí, že Norková nemá čárku nad a, podpis je neplatný, stejně tak Norková má u podpisu jen A a ne Alena, taky neplatné… Navrhoval jsem změnu zákona naší senátorce , tedy aby radnice byla povinna vydat navrhovateli(ům) seznam oprávněných voličů, třeba proti úhradě, bezvýsledně,…

Při volbách do parlamentu máme ústavou daný poměrný systém, ale k zisku mandátu není potřeba 5 %, ale jen 2 %. Pokud někdo volí stranu A, která se do parlamentu nedostane právě pro tuto hranici 5%, tak je jeho hlas přepočten úplně jiným stranám, které nevolil a tudíž proč šel vlastně k volbám ? Nemluvě o tom, proč nemůže kandidovat sám občan, jednotlivec. Ale proč ne ???  V r. 95 napsala paní Hromádková článek Pravomoci a zodpovědnost a v něm, že zastupitelská demokracie je to nejlepší, co si lidé na sebe vymysleli. Nejsem o tom přesvědčen a kontroval jsem článkem Zodpovědnost za pravomoci. Zastupitelská demokracie, bez zodpovědnosti, tak, jak je praktikována u nás, je už totiž přímo výsměchem demokracii. A výsledek - máme zákony, třeba o dani z příjmu, živnostenský a další s více než 70ti novelami.. Myslím si ale, že konečně už ale voliči dali najevo, že se jim cosi nelíbí….Proto taky dostaly VV tolik hlasů, o tom jsem přesvědčen. Pro to, co nám tady politici 20 let předvádějí, jaký pohled na politiku u voličů vytvořili - o korupci např. před pěti lety se jen šuškalo a nebylo to IN, něco konkrétně napsat.

Rozepsal jsem se zdánlivě o něčem jiném, než na co jsem chtěl reagovat, tedy referendum. Samozřejmě, že jsem přesvědčen, že v referendu o dělení státu by k rozdělení státu nedošlo, ona křivda nenaplnění Pittsburské dohody politiky první republiky mohla už být dávno napravena. “Etický“ rozměr rozhodnutí referendem ve státě, který nemají mnozí občané za svůj, na který nejsou hrdi, (nemyslím na hopsání po hokejovém MS…) je opravdu problém. Ale proto jsem se nejprve rozepsal o ostatních aspektech politiky. Občan musí vědět, že zvolený zástupce rozhoduje zodpovědně, že není v parlamentu pro zajištění sebe a své rodiny, strany a spektra mafiánů, ale pro řízení a prosperitu státu ! Že i jeho prospěch je cílem práce poslance. Že poslanec je příkladem cílevědomého a odpovědného rozhodování. Potom i on začne uvažovat jinak a v případném referendu bude rozhodovat zodpovědně. Vychovat zodpovědné občany trvalo také i těm Švýcarům drahně let. Snažili se volení zastupitelé mít ve státě zodpovědné občany ?

Nechci tu ani tvrdit, že většina musí mít pravdu, historické příklady jsou i jiné. Nicméně tvrdit, že volič, schovávající se v davu, nemá rozum a zodpovědní jsou jen zastupitelé je demagogie prvního řádu. Tedy zastupitelé jsou zvoleni nezodpovědně, když je volili hlupáci ? Asi tedy ne. A tedy jestliže voliči v referendu rozhodnou proti vůli vládnoucí politické strany, tak rozhodnou jistě zodpovědně a je na této straně, aby se s jejich vůlí vypořádala ! A jaké rozhodování měl pisatel na mysli u rozhodování třeba ministrů ? Jakou oni mají zodpovědnost ? Osobní ?? Nesetkali jsme se snad za dvacet let s mnoha rozhodnutími jen v zájmu úzké skupiny osob ???

Nejde mi mráz po zádech, jako pisateli demagogického článku, při rozhodování “ulice“, ale vztek mě jímá při zjištění, že ministr rozhodl ve prospěch majitelů firmy té a té v pozadí, nebo své strany. Věta – je etické nechat rozhodovat o… v referendu každého hlupáka ? Nemyslím, že k volbám chodí samí hlupáci a stejně tak to bude u referenda ! Jistěže se tam v mizivém procentu najdou, ale považovat za hlupáky většinu ??? No to je ale drzost. Co má znamenat zmínka o Pinochetovi či apartheidu v souvislosti s referendem jsem tedy nepochopil, no asi jsem ten hlupák. Spíš mě napadá - jakou oni zodpovědnost nesou zvolení zastupitelé či ministři ? Tu, že budou žít v obavě, že za čtyři roky možná přijdou o kšeft ???

Samozřejmě, že záleží na tom, jaké rozhodovací možnosti bude referendum mít, do jaké míry se jím budou muset politici řídit. Ale volič je svéprávný občan, jinak by ani nemohl jít volit a jako takový jistě časem, při získání kladného vztahu ke svému státu, bude svoji odpovědnost pociťovat a jistě bude vážit své rozhodnutí. A tam je ten zakopaný pes - vztah ke státu vytvářejí právě ty u nás chybějící pocity občana o zodpovědnosti, kterou nám zvolení zastupitelé dlouho nepředvádějí. Nakonec - jsem přesvědčen, že ne zastupitelská, ale přímá demokracie je to, co si lidé nejlepšího na sebe vymysleli a co činí občana svéprávným.

29.6.2010

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora