Stát má sloužit občanům, ne občané státu.

úterý 13. červenec 2010 03:11

Každému, kdo si pečlivě přečetl koaliční smlouvu vládních stran je jasné, že název své úvahy jsem si vypůjčil z její preambule..V každé takovéto písemné dohodě je nutné číst i to nenapsané mezi řádky, tedy každý podle svých schopností. Mne tedy v ní zaujaly některé nadpisy a proklamativní prohlášení a přiznám se, že třeba ve vztahu k právu jsem předpokládal větší razanci a propracovanost, totiž jsem taky přesvědčen, že bez ní bude, jak píše Neff, naše právo stále jen ta bájná bytost. V úvodu se dozvíme takovou vzletnou proklamaci, že Strany se dohodly o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Tím bojem se zdánlivě zevrubně zabývá několik dalších odstavců. Dovolím si vyslovit svůj názor - Tak hoši, tudy cesta opravdu, ale opravdu nevede…

Také jsem si povšiml v úvodu, kde se jedním dechem hovoří o (nemravných) výplatách politických stran státem o dohodě na jejich snížení, o 5 % , od r. 2012 o 10% a potom trochu dál, že sociálně citlivým způsobem zkrátíme některé druhy sociálních dávek, např. nebude se zvyšovat nemocenská na 69% a zůstane na 60%. Hledal jsem záměrně, jak smlouva řeší proklamované změny volebních zákon, protože jsem přesvědčen, že bez jejich změny se u nás mnoho nezmění.  Bohužel se z ní dozvíme jen o přímé volbě prezidenta a  -  že se bude zvažovat na příští komunální volby přímá volba starosty, primátora a hejtmana.

Ale abych nebyl zase napadán různými chytřejšími diskutéry tady pod články, že vše jen haním, tak mě také relativně dost článků smlouvy potěšilo. Například - myslím si, že nejsem zelený, když považuji skládkování komunálního odpadu za pomstu naší generace našim  dětem a protože vždy zírám s odporem, když vidím kontejnery na sídlištích, přetékající netříděným odpadem, tak mě ve smlouvě potěšilo, že „koalice zpracuje nový zákon o odpadech… Zákon konkrétně vymezí priority při nakládání s odpady s preferencí prevence, recyklace a energetického využití před spalováním a skládkováním.“ Předpokládám, že bude konečně masivně podpořeno druhotné zpracování odpadů. Už aby to bylo – ale je tady termín do konce r. 2o12. To bude asi ten “legislativní“ proces.

Při cestách po republice vždy žasnu nad obrovskými zábory půdy pro stavby všelijakých hal a nových satelitů, také půdy nevyužité při mnohdy rozmáchlých sjezdech z dálnic a v pohraničí zejména půdy neobdělané či neudržované, tak si také změnu slibuji od proklamace “Koalice zajistí efektivní kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy“ vč podrobnějších zákonů o navýšení ceny za vynětí a do konce roku 2013 přijetí nového zákona o ochraně půdy, který zajistí ochranu veškeré půdy na základě jak tržních, tak ekologických hodnot.“ Koalice zredukuje byrokratický aparát v resortu zemědělství a lesnictví tak, aby se snížily rozpočtové výdaje a aby občané, podnikatelé a zemědělci méně trpěli průtahy v jednání s administrativou. Koalice dořeší evidenci pozemků a připraví narovnání práv vlastníků a nájemců. Nedílnou součástí tohoto kroku je i dokončení zemědělských restitucí“. A předpokládá také ukončení činnosti pozemkového fondu - taky potlesk ! Protože v pohraničí žiji, jsem zvědav na komplex opatření  k proklamaci : Koalice nepřipustí zvyšování rozdílu mezi kvalitou života na venkově a ve velkých městech. Bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru. Nemyslím si třeba, že moji dva synci, kteří odešli studovat do Liberce, se vrátí domů, kde mnoho příležitostí k uplatnění nemají.

No a na závěr - moc se mi také, doopravdy, líbí další proklamace : Zavedeme pravidlo, že úředník nesmí od žadatele požadovat potvrzení od jiného úředníka veřejné správy. Změnou příslušných zákonů budeme toto pravidlo aplikovat na veškerá správní řízení.

A samozřejmě, že jsem si povšiml, jak opatrně a zpovzdálí obešla smlouva Senát - ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny se pro Senát použije přiměřeně. Vy také jistě víte, proč tato formulace. A tak si po několikerém přečtení myslím, že celá ta koaliční smlouva, plná (hezkých) proklamací, se taky časem použije přiměřeně.

 

A ještě z úplně jiného soudku  nakonec. Někdy v šedesátých letech, tuším v době, když jsem dělal přijímačky na architekturu, jsem viděl několik nádherných Muchových pláten ze Slovanské epopeje v Jízdárně pražského hradu a tak si taky myslím, že by se Praha měla stydět za jejich provizorní vystavení, jako kšeft, ve Veletržním paláci. Doufejme jen, že ten znovu nevyhoří.

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora