Utahování šroubů se cyklicky opakuje …

pátek 13. srpen 2010 02:54

Považoval bych za ztrátu času, abych zdejším diskutérům ve starých análech hledal přesné datum, kdy Václav Klaus poprvé použil výraz o utahování opasků. Pravdou je, že část výtěžku z privatizace se tehdy použila na rozvoj infrastruktury, ale jiná část se použila na pofiderní nákupy vybavení kanceláří, armádní nákupy, výstavbu objektů nových úřadů (FÚ, VZP a dalších institucí), při zpětném pohledu bylo utrácení části těchto peněz mnohdy diskutabilní. Když peníze s prodejů došly, tehdy také měl V.K. poprvé “ruku v sádře“, když narazil na dno státní pokladny a proto tehdy ty opasky přišly na pořad, jistě vzpomenete také na „balíčky“. Nemyslím ty se svačinou, to pro mladší.

Podobně si počínaly obce, které se za většinu peněz z privatizací zvelebovaly a jak tyto příjmy ustávaly, tak ale všichni hledali cesty, jak v započatém trendu výstavby jejich obcí či rekonstrukce státu pokračovat a tedy mnohdy i za každou cenu.

Samozřejmě že se od počátku na státních zakázkách přiživovali zkušení matadoři socialistického stavebnictví, kteří před nezkušenými úředníky měst a státu měli praktický náskok ve znalostech ždímání investora. Další, ještě mazanější  část se pečlivě a sofistikovaně soustředila do komory stavařů a postupně připravila nové zákony, které nejenže výstavbu zkomplikovaly, ale zejména zajistily  mnoha dalším “specialistům“ práci, samozřejmě nepostradatelnou, která vyvrcholila v dnešních stavebních inspektorech a tisících požadavků na projektovou přípravu, samozřejmě  také mnohonásobně tyto práce zdražila. Tak, jak v oblasti stavebnictví narůstaly požadavky, tak také nezůstávaly pozadu úřady. Ty nalezly zdroje vedlejších příjmů ať již při schvalování staveb, tak při rozdělování státních zakázek a konečně i vydaných sazebnících za různé služby. A tak nám vyrostla spřažená silná skupina odborníků, vzájemně se podporující a kryjící, která odborně dojí státní a obecní rozpočty a zejména občany. Zmiňuji se o stavebnictví proto, že jak v obecních rozpočtech, tak i ve státním rozpočtu činí investice nejvyšší položky. A také tu vím, která bije.

Páni politici nezůstávali stranou, výroba zákonů jako na běžícím pásu, které nebyly spolu mnohdy kompaktibilní, oprav těchto zákonů ( co vím, tak např. zákon o dani z příjmů a živnostenský mají hodně přes sedmdesát novel), zákonů, ve kterých se dobře žije neustále se množící skupině právníků, kteří se v nich ani sami neorientují, zákonů, na jejichž aplikaci je nutné rozšiřování státní správy i samosprávy no a protože prodávat už dávno není co, tak se zadlužují nejen města, ale i stát.

A samozřejmě, že všechny ty dluhy jsou oprávněné a nutné. Tak, jako na počátku bylo vyzkoušeno a posléze prováděno hromadně vyvádění majetků ze státních firem do soukromých, později nazvané tunelování. Když lidé začali po zdražení telefonních poplatků méně telefonovat, zdražil Telekom poplatek za aparát. Stejně tak šetření elektřinou mělo za následek zvýšené sazby za elektroměr, stejně tak u vody  a plynu. Neustále jsou vymýšleny nové a nové způsoby dojení státu a občanů. Nakonec není to tak dávno, co byly vymyšleny, nabízeny  a legalizovány lichvářské půjčky a k nim  - exekutoři.

Do kasy už nikdo raději dávno nesahá, ta je dlouho prázdná, no a nakonec dluhy jsou taky peníze. Socani dokonce oblbovali, že dluhy se neplatí. Oni možná ne, my občánci jistě ano a tvrdě. Že by se proklamovala někde generální revize právního systému a zákonů, od které by se mohlo odvinout snížení byrokracie a zlevnění státní správy, jsem neslyšel. Jednodušší je – občane víc zaplať na stále víc úředníků a stále dražší a dražší státní správu, samosprávu, jen se hledají důvody, za co.

Dnešní vláda má mnoho příznivců, jak ale bude působit, bylo zřejmé už při schvalování vládního prohlášení. Je nás 120, dostali jsme mandát a co si usmyslíme, to si také prosadíme. Samozřejmě že ti, kteří sledují vývoj, si již všimli ústupu od předvolebních slibů, nakonec od personálního obsazení vládních stran ani soudní nic jiného ani nečekali. Stovka na povodně skutečně nikoho nezabije, ale jsem taky pro to, aby to bylo třeba 0,5 % z příjmu do třeba 30 tis. platu a od 30ti vejš 1%. Jen takový maličký postřeh – 4% snížení platů ústavních čunitelů a od nového roku 10% snížení ostatních st.zaměstnanců je ten správný poměr. A tak jen čekám, kdy dojde zase na ty opasky.

A myslím, že tentokrát budou bohužel spíš v rukách. Někteří jsou tu totiž stále bohorovní.

13.8.2010

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora