Oni tam vyjí vlci ?

čtvrtek 24. únor 2011 00:06

Začal jsem podnikat už v r. 89 na základě povolení města a měl jsem před listopadem jako jeden ze tří občanů státu soukromě velkokapacitní kopírku. Hned po 17. listopadu se na ní tiskly letáky a vozily i do Prahy. V polovině roku 90 mě soudruh ředitel zprivatizoval a já začal dělat stavařinu soukromně, stal jsem se podnikatelem a byl to tehdy velký krok do neznáma.  Oboje, tedy jak jsem přišel ke kopírce i jak začal podnikat je na samostatný delší článek, dnes chci psát o jiném. Podpořil jsem záhy po r.90 vznik relativně velkého Sdružení podnikatelů našeho města a okolí, pomáhali jsme s přípravou zákona o Hospodářské komoře.

Sotva zákon o komorách začal platit, celé naše sdružení se zapojilo členstvím do komory. Ale protože ODS zaspala její vznik, já byl jen jedním ze tří předsedů OHK, členů ODS a Klaus tehdy chtěl vše řídit prostřednictvím svých lidí, dostal Dyba a Budínský příkaz zmatovat vliv vznikající komory. S převahou v parlamentu i jistou mírou demagogie – např. na co potřebují podnikatelé nějaké své povinné odbory, se jim lehce podařilo prosadit nepovinné členství. Stačili jsme tehdy jen llobovat pro zapojení okresu Semily do nově vznikajícího kraje Liberec, protože jsme se bláhově domnívali, že jako horský okres s Libercem máme více společných problémů, než s Hradcem, stojícím v labské rovině, kde byl náš okres na okraji zájmu. Mnoho podnikatelů netušilo problémy, čekající je při podnikání, komoru nepotřebovali, nebyli členy a proto také v malých okresech časem samosprávné komory zanikly. V sousedních zemích mají komory pod sebou například učňovské školství, komory samy usměrňují v zájmu podnikání, o kterém mají perfektní přehled, výuku potřebných oborů. U nás se střídajícím vládám, fakticky řídícím stále i podnikání, podařilo za dvacet let nejen zlikvidovat mnoho firem, také už i soukromých, ale hlavně učňovské školství, jako základ řemeslné dovednosti, úspěšně a téměř dokonale rozvrátit.

Že by teď přišlo na řadu také školství střední ? Vypadá to tak :

V našem městečku byly dvě školy – textilní průmyslovka, s dílnami vybavenými unikátními stroji a Gymnasium se sportovními třídami (mělo návaznost i na sportovní třídy základní školy, jedny z prvních ve státě, dnes již také nejspíš před zrušením).

S rozpadem našeho textilního průmyslu a jeho továren samozřejmě poklesl zájem o vzdělání v této oblasti. Pokus textilní školu zachránit jako střední školu zavedením výuky, která tu neměla tradici, se nezdařil a tak její faktický zánik byl posvěcen sloučením s Gymnasiem. Před šesti lety tedy probíhala jednání města se zřizovatelem, tedy Lbc krajem, i na ZM, které souhlasilo s výměnou budov. Za podmínky, že bude významově a architektonicky vhodně situovaná škola bývalé textilky přislíbeným nákladem 560 mil (!!) přestavěna a bude sem gymnasium přemístěno, samozřejmě zůstane jeho rozsah a ve škole bude navíc probíhat celoživotní vzdělávání. Předmětem dohody bylo i bezplatné převedení internátů na město. V současné době kraj internáty přes své platné usnesení nabídl na prodej. V rámci přislíbených investic byla i výstavba kryté haly, nejen pro gympl, ale i město. Halu už mezitím město postavilo samo. Co se změnilo ? Zmizely unikátní stroje neznámo kam a učí se dnes ve třech budovách, kantoři přecházejí z budovy do budovy, od sebe vzdálené více než půl kilometru. Přestavba školy se nekoná.

Vyměnilo se vedení kraje a my se před třemi týdny dozvídáme, že je na internetu od listopadu návrh Optimalizace středních škol, vycházející z demografické křivky a tou je pokles počtu studujících a tedy od nás dle tohoto návrhu přejde sportovní gymnasium do Jablonce (min. hodina cesty autobusem), zruší se osmileté gymnasium a k nám má přejít obchodní škola (do ní se hlásí teď tři žáci).  S sousedním městě 8 km od nás ale osmiletý gympl zůstane a tak žáci, kteří o studium budou stát, budou dojíždět do sousedního města, ale i kraje. Fakticky by to předznamenalo zánik středního školství ve městě s dlouholetou sportovní tradicí – kolébce lyžování u nás, ve kterém vyrostlo mnoho úspěšných sportovců z celé ČR, reprezentujících na světových soutěžích. Město by se stalo velkou vesnicí, jistě by to přispělo k trendu vylidňování pohraničí.

Jak budou probíhat jednání o zachování školy nevím, ale už dnes vím, že bude problematické školu naplnit - dají rodiče své dítě do školy, jejíž budoucnost je takto zpochybňována a ve které případně bude zároveň probíhat přestavba a možná budou i rachotit sbíječky ? Nestačí, že k centru kraje máme obtížné dopravní spojení, stali jsme se v Lbc kraji zase ocasem zájmu kraje ?

Nebo bude muset i u nás dojít k masivním manifestacím, jako v Kamenickém Šenově a ve Frýdlantu ?

Autor je prvním předsedou OHK Semily a zastupitelem města Jilemnice

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora