Z mé skřínky na náměstí Velká lež, malá lež, zase je tu listopad, n

neděle 6. listopad 2011 23:53

Velká lež, malá lež, zase je tu listopad, na lži postavený ….                                                                        Pohádce o tom, jak studenti holýma rukama zardousili komunistický režim po 17.listopadu 89 dnes věří snad už jen děti v obecné škole, kde jim o tom servilní učitelé stále vypravují. Ti starší pomalu a někteří i neradi chápou, že se jednalo jen o privatizační puč jiné skupiny StB a KGB, než která předtím vládla, ve východní režii. Vláda jedné strany byla rozmělněna na několik vyvolených stran, se stejným cílem – mají stát jako kořist, dnešní propojení podnikatelské sféry s politiky vůbec není službou občanům, ale systémovým rozkrádáním státu.

K tomu jim dopomáhá s trefným názvem takzvaná Justiční mafie, spolu s mafií policejní. Vyvolení kradou, ani sobotu neděli nedrží – a světe nediv se, nic se neděje. Záštitu tvoří dnes už legenda mnohých na hradě, bohužel ne Mírově. Dokonce je dnes u nás možné si vstup do parlamentu i koupit. Samozřejmě podvodem na voliče, jako Věci Zbytečné. A podobně je tomu tak i v nejnižších patrech politiky, kde vládne klientelismus a hra já na bráchu, brácha na mne. Rozkrádají se tu nejen Evropské fondy, přihrávají zakázky, pozemky, manipuluje se tu s veřejností jako nahoře…

Nezvedl jsem ruku pro územní plán města, do kterého si prosadil svůj názor v prostoru mezi Nouzovem a nemocnicí osobně zpracovatel ÚP, s pro mne nepřijatelným a naprosto nelogickým ukončením budoucí zástavby šikmo přes pozemek vyšlapanou pěšinou - navrhoval jsem zde propojení Kozince od „požární nádrže“ ke „Stodolovu“, kolmo na pozemek (mám tím na mysli obytné domy za nemocnicí – vypadají jako stodoly a ve kterých opět není ani jedna garáž, podobně jako na Roztocké).  Jediný důvod pro to asi je, že zde má pan architekt svůj byt. Zástupný argument o velkém zářezu u nádrže je lichý – před mezí může být násyp a pak je "vyrovnaná bilance zemin“ a zářez by byl malý. Schválená varianta rozbíjí a znehodnocuje budoucí rozdělení pozemku na nezastavitelné a neobdělavatelné špice budoucích parcel. Naopak v místě současné pěšiny násep nebude možný a nadto se jistě bude muset komunikace části Nouzova rozšířit, tedy podstatně větší zemní práce. Také neprošel můj návrh na novou ulici na Hraběnce od buněk k sídlišti, s možností zástavby startovacími domky pro mladé rodiny, díky nepravdivému zdůvodnění předsedou SKI, že se v tom místě pořádají závody. Ne, nepořádají ! Oni komunisti uměli lhát mistrně ! Nedivil bych se, kdyby majitel pozemků, který není mezi vyvolenými města, pro nevstřícný postoj lyžařů zakázal na svých pozemcích nejen konání lyžařských závodů, ale i treninků vůbec. To by byl skvělý výsledek násilného postupu zastupitelstva a práce předsedy oddílu SKI Standa Henych...

A to je ono, někteří “vyvolení“ tu ve městě mohou cokoli. Když se prodával smlouvou o smlouvě budoucí pozemek proti poště, kupující pan Henych mě ujistil, že tu bude zachován stávající počet parkovacích míst. Zastupitelstvu pak mazal med kolem huby – když mi to teď prodáte, do zimy tu bude objekt stát. Proto jsem i já souhlasil s prodejem, jako devátý hlas. Potom si dal schválit změnu projektu a už pod prodejnou parkování nebylo a dokonce mu potom rada na celém pozemku odsouhlasila pouze 15 parkovacích míst pro veřejnost, namísto současných více než čtyřiceti...

Je to poslední cenné místo ve městě. Když si kdokoli z Vás chce na městském pozemku postavit lešení, dokonce postavit reklamní stříšku, předzahrádku, platí za každý den záboru. Na pozemku u pošty bezdůvodně stojí maringotka a část je ho oplocena zábranami. Bezdůvodně, protože skončila smlouva o smlouvě s městem a stavební povolení vlastně pozbylo platnosti, neboť stavebník nevlastní, ani nebude vlastnit pozemek !!! - Tedy pokud mu kamarádi zase v radě nepřihrají ! A město tenhle neoprávněný zábor nebolí. Nevím, zda vůbec někdo změřil m2 záboru, ten se počítá na metry a dny. Není vůle, jak jsem zjišťoval, nic řešit !!! Pan starosta mi radil, abych nic z toho nezveřejňoval do září – už je listopad a nic se neděje …

Ve státě vzrůstá napětí a to ne díky krizi, uměle medii živené manipulativními zprávami. Díky vládnoucím stranám, které namísto revize zákonů a ponížení stavu státního aparátu prosazují škrty a přenášejí další zátěž na nízkopříjmové občany. Díky neřešeným miliardovým zlodějinám (ne cikánů, to je také dlouhodobě neřešený problém) také vládních politiků ! Paradoxně nejméně umazanou stranou jsou komančové, kterým rostou preference a kterým takto politika vlády nahrává. A těžit z toho budou i socani, kteří se už na vládu klepou. A že to jsou také nemalí zloději, to ví i p.Zaorálek, nedávno se tak vyjádřil o svém soukmenovci Grossovi.

Tady nepomůžou nové volby, ale změna volebních zákonů, přímá volba starosty, hejtmana, ale i soudce, SZ, policejního ředitele a dalších, jejich trestněprávní odpovědnost a odvolatelnost. A to říkám v předvečer listopadu s plnou vážností. Myslím si, že letošní 17.listopad nebude pro politiky příjemný.

7.11.2011                                                                                         Eda Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora