Chobotnice versus bezmoc bezmocných.

pondělí 16. leden 2012 04:17

Nevím přesně, před kolika lety byl vysílán v naší TV napínavý italský seriál, který se odehrával někde daleko, dole v Italii a kladný hrdina seriálu komisař Catani tam byl nástrojem společnosti, praktiky mafie odsuzující. V té době se u nás počal utvářet nový, kapitalistický způsob života, ve svobodné společnosti, já podnikal a těžko honil čas, abych žádný díl nepropásl..

yslím si, že nikoho z nás tehdy ani nenapadlo, že také u nás za patnáct let se společnost dostane do situace daleko horší, než o jaké vyprávěl tehdy italský seriál a sice, že většinová společnost bude ovládána politickou mafií, ale bohužel bez pohádkových komisařů. Jsem přesvědčen, že u nás velký kapitál má politiky zavázány a s jejich pomocí přímo řídí stát. Příklad, kdy se Veverky pomocí reklamy, peněz a slibů dostaly přímo do parlamentu a vlády je jen jakési nabourání do klientelistického systému, který tu funguje už od doby opoziční smlouvy.
Politické strany podobně jako dříve ta bývalá mocná, dosazují svoje lidi do kontrolních orgánů institucí, polostátních firem, medií, do orgánů státní správy a represivních institucí a není pochyb o tom, že ovládají i moc soudní. Její nezávislost navenek publikovaná je ve skutečnosti politiky velice sledována a není jeden případ, kdy jsou o rozhodnutích státních zástupců i soudů přinejmenším pochybnosti ( Novák, „Natálka“, DS…). Vzdělání je degradováno na cár papíru, který se dá  vyvolenými koupit, lež se stala normou.
Media jsou servilní a kritické názory jsou dehonestovány, potlačovány. Chobotnice stran je organizovaná přes kraje i do měst, ovládá státní zakázky a nepřímo tím i životní úroveň. Státní zaměstnanci jsou dodnes v područí, bez zákona o státní správě, ostatní zaměstnanci mají ve velké míře starost o existenci a většinou jsou bez možnosti vlivu na vývoj společnosti. Není pochyb o tom, že je naše společnost nejen v ekonomické, ale i v hluboké politickospolečenské krizi, způsobené zejména korupčním prostředím, vytvořeném tu především politickými stranami, ovládanými kmotry. A vliv světové krize společenskou bezmoc a krizi jen umocňuje, ale jsem přesvědčen, že není její příčinou.
Bezmocnost a demoralizace celé společnosti je daná právě tím zkorumpovaným a nefunkčním represivním aparátem, kdy soudy se vlečou roky a jasný výsledek je mnohdy výsměchem spravedlnosti, politické kauzy jsou naprosto neřešeny a vše ve společnosti je ovládáno mocí peněz. Jsem přesvědčen, že ekonomické ovládání společnosti je přesně ten záměr, dostat voliče do bezvýchodné situace. Jen část jich profituje ze stavu, proto má servilní názory a další, čím dál větší skupina jich proto, že nemají víru ve změnu, k volbám ani nechodí. Chcete něco změnit ? Vstupte do strany - je směšná rada. Musel by jste být opravdu velký mafián, aby jste se dostal nahoru, případně se do praktik zapojit  (peníze pro stranu…)
Za komančů napsaná kritika se stala buďto předmětem vyšetřování, nebo se stal předmětem vyšetřování kritik. Dnes každý týden čteme o zlodějinách vládních špiček a – nic se neděje, vše „vyšumí“. Mafie v Itálii dnes ovládá celá města, u nás celý stát. Komisaři tam ale nevymřeli, občas se jim daří ryby z hejna rozehnat, u nás komisaři ještě nevyrostli. Pohádce o tom, že naše generace musí vymřít a že ta další vše napraví, věří možná jen ti, kteří ty pohádky vymýšlejí. Spíš myslím, že je to zase jen stejné, jako s tím vládním bojem s korupcí.
U nás si kapři rybník nevypustí – oni mají totiž klíče od stavidla rybníků. Mají naše peníze…
Nebo to tak není ?
16.ledna 2011

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora