Konec představení !

pondělí 7. leden 2013 03:15

Tak bych si představoval společenskou změnu - teď už jenom maličkost - dohodnout se na tom… Dějiště : Sněmovní ulice, slyšení v Parlamentu ČR.

Dámy a pánové, poslanci !  (bez oslovení Vážení)

     Předstupujeme před vás jako zástupci iniciativních občanů a odborářů s návrhy a oznámením, že jsme vrcholně nespokojeni s vaší prací. Zákony, které vytváříte tady ve sněmovně na základě vzájemných handlů a kšeftů, jsou vesměs zbytečně složité zmetky, ke kterým poté průběžně vyrábíte novely, jak na běžícím pásu. V této právní změti se už nevyznají ani renomovaní právníci. Například zákon o referendu, jako nejvyšší vůli občanů státu nejste schopni zformulovat více než 20 let, natož ho odsouhlasit, vaše poslední předloha s tím, že výsledek nakonec budete stejně vy schvalovat, je výsměchem právu občanů státu. Přímou volbu prezidenta jste zpackali a pokroutili nerovnými a nejasnými podmínkami, že i právním laikům byla vaše nekompetentnost zřejmá. Jediné, na čem jste totiž schopni se shodnout všichni a vždy, je výše vašich platů a zachování imunity….

  Změna stranického drezu v průběhu volebního období, tedy zrada voličů, je pro vás běžná záležitost, proslýchané kupování hlasů vás nechává klidné, dokonce trestní stíhání je v naší sněmovně normální. Mohl bych jmenovat další desítky důvodů, proč trváme na tom, aby naši poslanci byli vážení služebníci občanů a nikoli jak tomu je nyní, imunní, nadrovnoprávní neumětelové, pro které není zvolení posláním, ale jen výnosná obživa. Je vám jedno, že tato vláda a sněmovna má jen 15ti % podporu občanů, že v loňském roce byla řada protestních demonstrací proti počínání vlády.

  Není vám vůbec podivné, že vláda při hlasování o důvěře si zvedá ruce pro sebe. Aby ne, když vaši právní “experti“ získávají tituly i podvodem. Co nám vládne za sestavu poslední dva roky, s opakovanými výměnami ministrů, nemusím snad rozebírat, ani jaký to má vliv na stabilitu vedení jednotlivých ministerstev.

   Nádoba přetekla, nebudeme už dále přihlížet drancování státu a nekonečným řadám neřešených korupčních kauz, manipulacím s právem. Oni i ti komunisti v závěru své vlády měli vládu složenu z odborníků.

  Je nutné konečně veřejně přiznat, že r.89 byl předem připravený podvod na občany státu, kdy nám byla předhozena ohlodaná kost – odstraněn čl. 4 o vedoucí úloze jedné strany a přitom byla nejen zachována kontinuita s komunistickým právním řádem, ale zejména ta vedoucí úloha politických stran, spolu s nadrovnoprávností straníků nad ostatními občany, zachován systém voleb stranických kandidátek. Občanům zůstalo právo jednou za čtyři roky volit a poté přihlížet a skřípat zuby při změnách kurzu stran, rošádách stranických drezů a zejména zahození předvolebních slibů. Není normální, aby stát řídili šíbři dvou, tří stran, určující poslancům hlasovat u důležitých zákonů ne podle ústavy, vědomostí a svědomí, ale na stranický povel.   

   Proto vám předkládáme § znění zákona o referendu jako závazný, vyvolatelný a svrchovaný právní nástroj občanů k důležitým otázkám státu. Dále vám předkládáme návrhy zákonů na přímé volby starostů a zastupitelstev obcí, měst, krajských zastupitelů a hejtmanů, poslanců, jejichž principem je volba občanů přímo občany. Také na přímé volby soudců a SZ, policejních ředitelů, místní a krajská referenda. Součástí těchto návrhů je trestněprávní odpovědnost a odvolitelnost volených už při ztrátě důvěryhodnosti. Termín ukončení vaší činnosti je konec pololetí.

   Žádáme vás o bezprůtahové schválení předložených návrhů zákonů, aby příští volby podle nich již probíhaly. Po jejich schválení očekáváme neprodlené rozpuštění sněmovny. Chceme, aby dokončení r. 89 proběhlo tentokráte opravdu v režii občanů

a bez násilí. Proto předpokládáme také vstřícnost při schvalování v senátu. Máme připraven nástroj, který budeme muset použít v případě, že budou naše  návrhy na změnu systému řízení státu odmítnuty, nebo prováděny zavádějícím způsobem a tedy ve spolupráci s odbory vyvolání časově neomezené generální stávky. 

7.ledna 2013                    

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora