Král odchází…..

čtvrtek 7. březen 2013 04:24

Neodchází jako Richard III nebo Jan Lucemburský. Klaus také jistě nedopadne jako zvolený prezident Hácha, kterému tehdy nikým nevolený Beneš a komunisté přichystali státní ubytování. To Klausovi nehrozí.

   Rozhodně to nebude za zvuku fanfár a pláče většiny. Spíš se jeho odchod podobá atmosférou odchodu  Novotného a Husáka, i ti měli při svém odchodu své příznivce, tehdy se ale veřejně neprojevující. Možná, že bulvární ČT ukáže dnes i jeho odpůrce, kteří se s ním prý chystají rozloučit symbolickým vhozením do Vltavy. Tedy figuríny .. Už včera v Brně bylo tleskajících pomálu… Mně nestojí za to jet dnes do Prahy, dát najevo své “potěšení“ z jeho odchodu. Prezidentem jsem ho nevolil, ale ani jeho nástupce - nejsem tedy ani nadšen ze zítřejšího příchodu dalšího egoisty na hrad, jemu podobného ražení …

   Oba pamatuji osobně od počátku jejich kariéry po r. 89, tedy u počátku té Klausovy jsem dokonce i asistoval a trvalo mi tři roky, než jsem prohlédl, ostatně jsem to již mnohokrát zmínil.

   Pamatuji se, jak byly jeho názory už v počátcích většinou přijímány jako tabu, pravdou je, že si svým vystupováním vytvářel odstup i od svých kolegů, kteří ho postupně servilně vyzdvihovali - na trůn. Také jak dokázal i malý nesouhlas ironicky odmítnout, ale jeho autora si pamatoval a dokázal časem zapudit. Například na první brífing předsedy rozděleného OF s ním šel Petr Havlík, ten jistě ví, co svým postřehem myslím.

  Po několika názorových neshodách jsem ODS také já, hlavně díky předsedovi, opustil. Asi posledním impulsem byla jedna věta, kterou byl na pokyn Klause tehdy Dybou a Budínským novelizován zákon v Parlamentu. Povinné členství v Hospodářské komoře jí bylo změněno na nepovinné.

   Dosah tehdejšího rozhodnutí nebyl dodnes zhodnocen a já jsem přesvědčen, že jeho důsledkem jsou nesmyslné změny mnoha zákonů, vč daňových a dnešní krachování mnoha živnostníků.

  Schválení zákona s povinným členstvím uniklo tehdy pozornosti ODS a po volbách samospráv komor jsme byli jen tři předsedové okresních komor členy vládnoucí strany. Ale i v předsednictvech bylo členů strany pomálu. Klaus tehdy bystře pochopil, že vzniká silná, na vládě nezávislá, podnikatelská instituce, zastupující všechny podnikatele, se kterou by musela vláda jednat. Ale on chtěl vše řídit. Takže proto byla nepovinným členstvím tato instituce zmatována, při nepovinném členství v mnoha okresech komora nevznikla a stala se bezvýznamnou institucí, dnes bohatých velkých firem, loajálních vládě. A živnostníci utřeli.

   Tehdy, nadšeni ze svobody podnikání, někteří euforicky dokonce prohlašovali - “k čemu nám budou podnikatelské povinné odbory“. Časem, jak se šrouby utahovaly, jeden měl problém s druhým, kvůli placení, druhý s městem, třetí s FÚ, atd., každý v jiném čase, nedomluvili se, neměli se kam obrátit…

   V Německu, Rakousku aj. funguje komora tak, že má pod sebou živnostenský rejstřík (u nás má např. živnostenský zákon přes sto novel), obchodní soud, veškerou informatiku, kterou poskytuje garantovaně. Nikdo si nedovolí nezaplatit druhému, přijde totiž o živnostenský list a nikdy si už firmu nezaloží.. Komora má pod sebou učňovské školství, takže podnikatelé určují, kolik jich bude a čím se budou mladí učit a ne úředníci, kteří netuší, co to podnikání vůbec obnáší, včetně výroby zákonů, podnikání regulujících. Prostě je tam v podnikání řád a smysluplnost, je řízeno samosprávně, nezávisle na úřednících např. zbytnělého ministerstva u nás.

    Důsledky tehdejšího rozhodnutí se projevují dnes stále silněji. Tento stát nemůže stát na cizích, velkých firmách, ale drobných podnicích, družstvech a živnostnících, farmách. A to je po vytunelování státních podniků, které umožnila kuponovka, ten hlavní důvod, pro který jsem přesvědčen, že Klaus nebyl prozíravým ekonomem,  natož dobrým hospodářem ve své zemi, ale jen silně ctižádostivým, egoistickým, rádoby profesorem.

Proto ani závěrečnou část jeho “prezidentování“ nemusím vůbec hodnotit.

7.března 2013           

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora