S jarem mne Šmejdi rozpálili do běla !

úterý 19. červenec 2016 03:01

Ještě dnes hořím.  Pro mne se mezi ně 20.3.16 zařadila i renomovaná firma  O 2 !!  A  dokonce teď má krytí od ČTÚ !! Ale popořadě, od začátku – je to story, ale poučné pro další postižené, kteří se neozvali, jen trpně přijali.  Tisíce lidí si nechá od O 2 ..... na hlavu ?  

Jsem důchodce, navíc držitel průkazu ZTP – takže přivýdělek nepadá v úvahu. Pevnou linku mám skoro třicet let, řádně ji platím, naposledy jsem měl  ve svém bydlišti k internetu přes linku za 409 Kč sjednánu pevnou linku, ponechanou si k mému mobilu u Vodafonu z nostalgie jako jistotu spojení,  se smlouvou po telefonu, za 60 kč měsíčně - 300 volných minut do sítí pevných linek O 2 . Využíval jsem pouze 4 - 6 krátkých několikaminutových hovorů za měsíc, oboje fungovalo bez problémů, dostal jsem SMS zprávu o úhradě a každý měsíc platil stejnou částku, 470 kaček. Když jsem jednou z pevné volal neteři na mobil O 2, tak jsem dostal SMS – zaplaťte cca 580 – otevřel jsem fakturu a zde zjistil, že mobil O 2 se platí jako jiný operátor, bez reptání jsem svoji nevědomost uhradil.

  Do domku synka jsem počátkem března telefonicky zajišťoval internet na mé jméno přes kabel  u O 2 a chtěl tu také pevnou linku za 60 kč. To už nejde, jen za 299,- Kč. Nedozvěděl jsem se, že byly v lednu zrušeny všechny slevy. Dobře tedy - takže jen internet 2 Mb za 350 Kč. Dostal jsem poštou 15.3 modem, montér přišel 17.3 a zprovoznil tu pevnou linku a internet hned fungoval.

  V neděli 20.3 mi přišla od O 2 SMS – zaplaťte 650 Kč. Otevřu fakturu, tady 5 bezplatných hovorů, nepochopil jsem proč za pevnou tolik peněz. Volám navečer operátora – ve vyúčtování za leden jste dostal zprávu, upozornění , na druhé straně Fa, že vám byl změněn tarif za pevnou linku na 299,- Kč !

Otevřel jsem si tuto fakturu a skutečně ! Na druhé straně je tu drobným písmem popsána “výhoda“ volat z pevné kamkoli za 299,- Kč, s tím, že do konce února mohu pevnou bezplatně vypovědět.

   Ale já tu “Výhodu“ nežádal a dozvěděl jsem se o ní až SMS zprávou o placení jiné částky než běžných 470 Kč, pochopil tuto fintu až po vysvětlení operátorem a po hledání ve fakturách – a výpovědní lhůta je pochopitelně fuč !! To mě urazilo - že nestojím firmě O 2 nejen za zavolání této změny, když jsem smlouvu uzavřel po telefonu a oni ji mění, ale ani za zaslání SMS o změně, ani za zaslání mailové zprávy – oni zakamuflují toto oznámení do Faktury, na druhou stránku, drobným písmem – JAKO ŠMEJDI !!! COPAK FAKTURA SLOUŽÍ K ZASÍLÁNÍ ZPRÁV, NEBO DOKONCE K JEDNOSTRANNÉ ZMĚNĚ SMLOUVY ??? Pětinásobně mi zdražili cenu služby !!! Faktura je přece pouze účetní doklad, podklad k úhradě a nikoli dopisní papír !! Copak už nejsem pro O 2 vážený zákazník ?

   Takže jsem se zdravě naštval, napsal dopis vedení společnosti O 2, ve kterém jsem vše popsal a dojel pro modem nově zřízeného internetu, který mohu do 14ti dnů bez udání důvodů zrušit a vše odvezl do nejbližší kanceláře O 2 v 70 km vzdáleném Hradci Králové, zde modem s písemným zrušením nového internetu a dopis předal vedoucí kanceláře proti podpisu.

   Na dopis dodnes nemám od vedení společnosti odpověď – ale večer (!!!) již jsem měl na PC v mailu zamítnutí mé reklamace !!! Obratem zaslaný můj nesouhlas se zamítnutím mi superšéf reklamačního oddělení obratem zase zamítl !

   V dalším vyúčtování se mi objevila částka 1000 Kč za modem, tuto částku tam mám dodnes, neuhradil jsem ji.  Prý ji musíte uhradit, my vám ji vrátíme !! Ne – stali jste se totiž pro mě nedůvěryhodnou firmou, nemusím tomu věřit, mám právo bezplatně odstoupit, což jsem využil. V jednom z dalších vyúčtování dokonce zmatečně účtovali za předčasné vypovězení internetu v trvalém bydlišti 537 Kč – zde jsem rušil pouze dopisem vedení s okamžitou platností ke dni, kdy jsem se dozvěděl o nové ceně, tedy k 21.3, pevnou linku ! Tato částka po hovoru s operátorem z vyúčtování zmizela … Pevnou linku mi zrušili až k 2.květnu – od března jsem ji nepoužil.

  Účtované částky za zvýšení ceny neplatím, platím pouze dohodnutou částku 470 kč, dnes už pouze internet. Vyúčtovali mi ještě asi 360 Kč za dvě upomínky, ty rovněž neplatím – za dle mne neoprávněně účtovanou cenu mnou neuhrazenu nebudu platit ještě upomínky !

  Hned po zamítnutí reklamací jsem psal na ČTÚ v Hradci Králové. Po dvou mailem napsaných dopisech, na které mi přišel názor, že si O 2 počínalo správně mi přišlo, že pokud chci cokoli řešit, musím napsat oficielně doporučeně dopis s podpisem. Učinil jsem a vše popsal. Přišla mi výzva uhradit správní poplatek  100,- Kč. Obratem jsem uhradil. Dostal jsem dopis o zahájení šetření.

Za deset dní jsem dostal další výzvu ČTÚ k zaplacení dalšího správního poplatku 2000 !!!!! Kč - za zjištění právních vztahů. Odvolal jsem se k předsedovi rady doporučeným dopisem ( to už jsem věděl, že citovaný zákon, § a odstavec za toto určuje správní poplatek částku 200,- Kč - ) s tím, že to považuji za nemorální částku a že mne to zřejmě má odradit od sporu. Pan předseda rady se neuráčil dodnes mi odpovědět.

   Dne 6. 7 mi přišlo dopisem z ČTÚ zamítnutí mé reklamace s tím, že O 2 dle zákona … bla, bla – mne informovalo a basta. Navíc zde dotyčná úřednice, která po mně zmatečně chtěla 2000 Kč místo 200 citovala občanský zákoník §4, odst. 1, který vpodstě říká, že každý má všechno studovat a pokud nestuduje, může si za svoji blbost sám (úžasné zneužití – využití…)

  Dle poučení v tomto rozhodnutí ĆTÚ jsem  se tedy dnes znovu odvolal doporučeným dopisem k předsedovi rady ČTÚ (V rozhodnutí opět nejmenovanému…) , doufám, že tentokrát si najde čas mne  “zamést“. Ale mohl také z mého dopisu pochopit, že si to líbit nenechám.

Napsal jsem totiž v něm i své podezření, že ze strany O 2 jde o sofistikovaný podvod a ĆTÚ – v souvislosti s výzvou zaplatit správní poplatek  2000 namísto 200 Kč – hraje dle not O 2 a vlastně je kryje. Že tedy vše pošlu na nadřízené ministerstvo, obrátím se i na TV a vše zveřejním. Což činím.

   Mohl jsem tu i napsat, zdali už je náhodou také neplatí pan Kellner, nový majitel  O 2…. Ale

A přitom je to jednoduché – Faktura je pouze účetní daňový doklad o vyúčtování a nikoli dopisní papír, aby se v ní posílaly zprávy - fakturou se smlouvy nemění – natož ty, sjednané po telefonu.

   To by mohl vědět i pan Kellner a nevymýšlet boudy na tisíce uživatelů pevných linek, zejména nás, důchodců, kteří většinou vůbec netuší, která bije !!!

   ŠMEJDI !!

 

19.7.16                                                                                                                                   Eda Seibert

                                                                                                                                               Jilemnice 690  

 

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora